diverse-blomst

Sundhedsplejens servicetilbud på skolerne

Sundhedsplejens vision er at fremme sundhed og trivsel hos børn, unge og deres familier.

Målet er:

 At yde en generel sundhedsfremmende og sygdomsforebyggende indsats

Elever i 0.kl., 5.kl. og 8.kl. tilbydes en sundhedssamtale:                 

Sundhedssamtalen tager udgangspunkt i besvarelsen af spørgeskema fra Børneungeliv.dk (eller tilsvarende), og er en samtale om barnets/den unges sundhed, trivsel og udvikling, og egne muligheder i forhold til dette.

Desuden tilbydes måling af højde og vægt, synsprøve samt vurdering af hud og kropsholdning, herunder skuldre, hofter, knæ, fodstilling og ryg.

I 0.kl. og 8. kl. tillige en høreprøve.

Elever i 1. kl. tilbydes måling af højde og vægt mhp. at følge børnenes vækst.

Piger i ca. 4.kl. tilbydes sundhedspædagogisk undervisning om krop og menstruation ca. 45 min, når elever, lærer eller forældre henvender sig.

Elever i 5.kl. tilbydes sundhedspædagogisk undervisning i krop og pubertet (ca. 2 x 45 min.) på klassen. Planlægges i samråd med klassens lærere.

Elever i 8. kl tilbydes sundhedspædagogisk undervisning i sundhed, krop, grænser og seksualitet (ca. 2 x 45 min) på klassen. Planlægges i samråd med klassens lærere.

Ved behov tilbydes yderligere samtaler, undersøgelser og vejledning i samarbejde med eleven, forældre og skolen.

Sundhedsplejen er praktiksted for sundhedsplejestuderende og sygeplejestuderende.

Sundhedsplejersken træffes:

Elever, forældre, skolen og tværfaglige samarbejdspartnere er velkomne til at kontakte sundhedsplejersken. Det er muligt at få rådgivning og vejledning i forhold til elevernes sundhed og trivsel.

Ved behov få foretaget synsprøve eller høreprøve.

Derudover er I velkomne til at indtale en besked på sundhedsplejerskens telefon, kontakt

via Aula, eller via skolen.

Hver skole har tilknyttet en primær sundhedsplejerske, hvis navn, telefonnummer og mailadresse ses herunder samt på :

http://sundhedspleje.inst.vejen.dk/kontakt

Med venlig hilsen

Birgitte Gaarde

Skolesundhedsplejerske

Børn & Familie

Mobil   3017 0879