Forældremøder

Som en vigtig del af kommunikationen mellem skole og hjem bruges vores forældremøder.

Der afholdes flere typer møder:

Store forældremøder

1-2 gange i løbet af året er der fælles forældremøde for alle skolens forældre. Her møder man op med kaffekurv. Det er vigtigt at så mange som muligt møder op og er med til at skabe den skole vores børn går i.

Forældremøde for klassen

Alle klasser har 2 forældremøder hvert år, et i efteråret og et i foråret. Ved klasseforældremøderne mødes klasens forældre om emner som vedrører den enkelte klasse og lærerne informerer om klassen. På det første møde nedsættes et forældreråd, som bl.a. er initiativtager omkring sociale arrangementer i klassen. Bestyrelsen har lavet et “lille skriv” med gode råd og forskelligt input til Forældrerådene – Se her: Forældreråd på Rødding Friskole

Skole-hjem samtaler

Alle klasser har skole-hjem samtaler i efteråret og team 3, 4 og 5 også i foråret. Her mødes klasselærer og matematiklærer/ dansklærer med forældre og barn til samtale på skolen.

Pige der skriver på papir