Skolekreds

Skolekredsen på Rødding Friskole er baggrund for skolens virke. Skolekredsen består af forældre samt andre, der af bestyrelsen godkendes som medlemmer.

Alle forældre til skolebørn på Rødding Friskole er automatisk medlem af skolekredsen uden kontingentbetaling.

Øvrige medlemmer  skal indmeldes og betale kontingent på 50 kr. pr. år.

Vær opmærksom på, at forældre til børn i vores børnehave og storegruppe ikke er medlem af forældrekredsen og derfor skal melde sig ind i skolekredsen, hvis de ønsker at være valgbare og kunne stemme til skolekredsens valg ved vores generalforsamling.

Andre med interesse for skolen kan også melde sig ind i skolekredsen.

Medlemskabet er personligt og man har én stemme pr. medlem. Alle medlemmer skal godkendes af skolens bestyrelse.

Hvis du ønsker at blive medlem af skolekredsen, skal nedenstående ansøgningsblanket udfyldes og kontingentet betales via mobilpay på 82677 (anfør kontingent skolekreds på overførslen).

Ansøgningsblanketten afleveres herefter på kontoret, i vores postkasse eller sendes på mail til [email protected]

Tryk her for ansøgningsskema:

Børn på boldbanen