Vedtægter

Her er skolens vedtægter.

Ifølge Friskoleloven skal vi oplyse, at vedtægterne er vedtaget af bestyrelsen den 10. januar 2006 samt vedtaget af generalforsamlingen 1. gang på skolens ekstraordinære generalforsamling den 28. februar 2006 og 2. gang på skolens ordinære generalforsamling den 22. marts 2006 samt underskrevet af samtlige bestyrelsesmedlemmer. Undervisningsministeriet den 8. november 2006 har godkendt vedtægterne og vedtægterne er offentliggjort på Rødding Friskoles hjemmesiden den 15. august 2009.

Her er Undervisningsministeriets godkendelsesbrev af 8. november 2006 med vilkår.