Forsikringer

Skolen har tegnet forsikringer, der med rimelighed dækker børnene, når de er i skolens varetægt. Dog forventes det, at forældrene selv tegner en ulykkes- og ansvarsforsikring, der dækker børnene helt.

Forsikringsforholdene ved tyveri af elevers ejendele, så som cykler, tøj, tasker mm.: Skolen har ikke ansvaret for private ejendele, og her må familieforsikringen bruges.

Forsikringsforholdene ved elevers tilskadekomst i skoletiden: I særlige tilfælde vil skolen være erstatningspligtige. Det kan være i situationer hvor der ikke har været tilstrækkeligt opsyn, eller hvor andre forhold ikke har været håndteret forsvarligt. Endvidere har skolen tegnet en ulykkesforsikring, der dækker ulykker sket under ophold på skolen, på studieture og ekskursioner. Dækningerne på denne forsikring skal anses som et supplement til private ulykkesforsikringer, idet summerne er af begrænset karakter. Endelig har skolen tegnet en beredskabsforsikring, som dækker ved akutte psykiske kriser, som følge af bestemte kritiske situationer, f.eks. ved ulykker der har kostet menneskeliv eller hvor der har været overhængende fare for menneske. Beredskabsforsikringen dækker bl.a. udgifter til psykologisk krisehjælp.

Forsikringsforhold ved ødelæggelse af skolens ting: Hvis elever uagtsomt (skødesløst) eller med forsæt ødelægger ting på skolen, er eleven ansvarlig. Ødelagte ting skal erstattes, eventuelt med hjælp af familieforsikringen. Dog gælder særlige regler hvis skolens IT-udstyr ødelægges.

IT-forsikring

Da de fleste private ansvarsforsikringer ikke dækker, hvis men i skolen ødelægger skolens computere eller andet IT-udstyr, indbetaler alle elever bh.kl.-9.kl. til en fælles IT-forsikring. Der opkræves kr. 150 pr. elev pr. år til IT-forsikringen. Beløbet opkræves sammen med skolepengene i november. Hvis elever ødelægger skolens computere eller andet IT-udstyr erstattes dette via IT-forsikringen med en selvrisiko på kr. 500,00. Forsikringen dækker også computere som de ældste elever lejer af skolen. Såfremt ikke alle indbetalte beløb til IT-forsikringen anvendes til erstatning, anvendes overskydende beløb til indkøb af nyt IT-udstyr til skolen.

Gårdspladsen