Undervisningsmiljø

Trivsel på Rødding Friskole

Rødding Friskole har i oktober 2019 deltaget i trivselsundersøgelsen nationaltrivsel.dk.

Konklusionerne kan ses i to rapporter: 

Der var en elevdeltagelse på 95% i de 2 undersøgelser.

Hovedkonklusioner: Eleverne på Rødding Friskole er generelt positive overfor deres skole. Det fremgår både af de mange tabeller og af elevernes åbne besvarelser. Eleverne svarer især positivt på områderne omkring deres sociale trivsel og deres fællesskab på skolen, hvilket er meget positivt, da det stemmer overens med skolen værdier omkring det forpligtende fællesskab.

Det psykiske undervisningsmiljø: Skolen har generelt et godt psykisk miljø, hvor hovedparten af eleverne er trygge og glade for at gå i skole. Kun få elever ville vælge en anden skole, hvis de kunne. Eleverne synes, de lærer meget i skolen. Generelt har eleverne et meget godt forhold til lærerne. De synes at undervisningen er varieret. Skolen har bemærkelsesværdigt få tilfælde af mobning, og lærerne er gode til at gribe ind over for mobningen.

Det fysiske undervisningsmiljø: Rødding Friskole har et godt fysisk undervisningsmiljø. Specielt i de store klasser nævnes dog antallet af toiletter, som et område, hvor de er mindre tilfredse.

Skolen holder pænt rengøringsniveau set i forhold til andre skoler.

November 2019

Jens Christiansen, skoleleder

2 smilende piger