Undervisningsmiljø

Trivsel på Rødding Friskole

Eleverne på Rødding Friskole har i marts 2023 deltaget i vores trivselsundersøgelse. Undersøgelsens spørgsmål er udarbejdet af repræsentanter fra lærergruppen og vores bestyrelse.

Konklusionerne kan ses i to dokumenter.

Der var en elevdeltagelse på 97% i de 2 undersøgelser.

Marts 2023

Jens Christiansen, skoleleder

2 smilende piger