Fællesskab

På Rødding Friskole har vi i fællesskab friheden til at tilrettelægge skolens form og indhold præcis, som vi finder det rigtigt. Kravene til skolens medarbejdere er store. De skal ikke kun undervise børnene, de skal præge børnene uden at anfægte deres frihed til at have meninger.

Derfor er det vigtigt, at alle tilknyttet skolen respekterer skolens målsætning.

Forældrene skal ikke kontrollere lærerne. De må have tillid til, at der kommer noget fagligt og menneskeligt godt ud af samværet mellem børn og lærer. En sådan tillid kommer kun gennem fælles oplevelser og samtaler med udgangspunkt i, at skolen er et fælles ansvar for alle – børn, unge, forældre og medarbejdere. Til gengæld må lærerne møde forældrenes tillid med et fagligt ansvar, en respekt for forældrenes ret til at opdrage deres børn, idet forholdet mellem undervisning og opdragelse er en hårfin balance og ofte overlapper hinanden.

Året igennem arrangerer vi i fællesskab en lang række møder, aktiviteter og samtaler med og for forældrene. Vi inviterer til arbejdslørdage, fællesspisning, teater, julecafé, Ladefestival osv.

Alle forældre skal tilmelde sig modtagelse af vores fredagshilsen, som vi udsender pr. mail hver fredag.

Vores hjemmeside bliver løbende opdateret med nyheder og billededagbog. Vi har også en facebookside som vi opfordre forældre til at “like”. På facebook er fotoalbums med billeder fra årets gang.

Vi forventer forældrenes aktive deltagelse. Derfor forventer vi:

  • at forældrene er engageret i børnenes skoledag og er med til at skabe forudsætningerne for at skoledagen bliver god.
  • at forældrene deltager i klassens arrangementer.
  • at forældrene møder op til arrangementer på skolen.
  • at forældrene læser den ugentlige udsendte fredagshilsen.
Malerier