Indmeldelse i børnehaven

Rødding Friskoles børnehave optager børn i alderen 2 år og 9 mdr. til 6 år. Der er ca. 12 pladser pr. årgang. Børnehaven kan i alt modtage 34 børn. Børnehaven giver børn fra Vejen og omegns kommuner mulighed for at søge om optagelse.

Optagelse kan ske ved henvendelse til skolens kontor. Man har anciennitet fra den dag man afleverer indmeldelsesblanket. Før indmeldelsesblanket udleveres, skal man deltage i en rundvisning og en samtale med børnehavens leder.

Der er i øjeblikket få ledige pladser i børnehaven.

Hvis der ikke er en ledig plads på det tidspunkt, hvor man ønsker sit barn optaget i børnehaven, kan man komme på venteliste. Vi opkræver hertil et ventelistegebyr på kr. 500. Gebyret tilbagebetales ikke.

Er der flere på venteliste gælder følgende:

Det er altid børnehavens leder, som beslutter hvem der får tilbudt en plads.

I overvejelserne herom tages der beslutning ud fra følgende:

  • Søskendegaranti
  • Dato for optag på venteliste / betaling af ventelistegebyr
  • Antal børn i den årgang man ønsker barnet optaget i
  • Tidspunktet man ønsker opstart.
Pige på træhest