Priser for en plads i børnehaven

Prisen for en plads i Rødding Friskoles børnehave er kr. 2.010 (2024) pr. barn pr. måned.

Kommunen (Vejen) yder en søskenderabat på kr. 921 (2022) pr. måned pr. barn i kommunal dagpleje eller børnehave. Denne søskenderabat fratrækkes i den opkrævede pris for børnehavepladsen.

Et børnehavebarn med en søskende i SFO ydes en rabat. Rabatten er på halvdelen af den prisen man betaler for  SFO-pladsen. Har man flere søskende i SFO beregnes rabatten af den billigste SFO-pris.

Forældre på barsels- eller forældreorlov har mulighed for at vælge en deltidsplads til deres barn eller børn i børnehaven.

Prisen for den delttidsplads er kr. 1.710 (2024) pr. måned. Børn på en deltidsplads må være i børnehaven i op til 30 timer pr. uge. Disse timer skal placeres mellem kl. 6.30-12.30. Selvom et barn på en deltidsplads har en søskende i SFO, modtager barnet ikke ovennævnte rabat.

Forældre der ønsker en deltidsplads i forbindelse med barsel- eller forældreorlov, skal ansøge kommunen herom. Bemærk der er forskellige betingelser og frister som skal overholdes i den forbindelse. Ansøgning indtastes på borger.dk eller f.s.v.a. Vejen Kommune på kommunens hjemmeside: https://vejen.dk/borger/familie-boern-og-unge/dagtilbud-0-6-aar/fleksibel-pasningsordning/

Opsigelsesvarslet i Børnehaven er, som i Vejen Kommune, til den 1. i en måned + 1 måned.

Der er de samme muligheder for at søge økonomisk friplads til betaling i børnehave, som der er i de kommunale børnehaver. Forældre skal søge herom ved kommunen.

Pige i træ