Priser for en plads i børnehaven

Prisen for en plads i Rødding Friskoles børnehave er kr. 1780 (2020) pr. barn pr. måned.

Kommunen (Vejen) yder en søskenderabat på kr. 855 (2020) pr. måned pr. barn i kommunal dagpleje eller børnehave. Denne søskenderabat fratrækkes i den opkrævede pris for børnehavepladsen.

Et børnehavebarn med en søskende i SFO ydes en rabat. Rabatten er på halvdelen af den prisen man betaler for  SFO-pladsen. Har man flere søskende i SFO beregnes rabatten af den billigste SFO-pris. Én søskende i SFO kan kun udløse rabat til ét børnehavebarn, uanset om man har flere børn i børnehaven. Det andet barn modtager ovennævnte kommunale søskenderabat.

Forældre på barselsorlov har mulighed for at vælge en deltidsplads til deres barn eller børn i børnehaven.

Prisen for den delttidsplads er kr. 1.480 (2020) pr. måned. Børn på en deltidsplads må være i børnehaven i op til 30 timer pr. uge. Disse timer skal placeres mellem kl. 6.30-12.30. Selvom et barn på en deltidsplads har en søskende i SFO, modtager barnet ikke ovennævnte rabat.

Opsigelsesvarslet er, som i Vejen Kommune, til den 1. i en måned + 1 måned.

Pige i træ