Priser (skolen)

Prisen for at være elev på Rødding Friskole er kr. 1355 (2022) pr. måned. Prisen for SFO afhænger af klassetrinnet (se nedenfor). Det er fra august 2020 obligatorisk at være tilmeldt SFO fra 0. – 3. kl.

Hvis flere børn i familien går på skolen og/eller SFO opnår man søskenderabat (se nedenfor). Alle priser er pr. måned i 12 måneder.

Opsigelse til den 1. i en måned + 1 måned. Skolepengene skal betales via PBS-betaling.

Der opkræves et gebyr på kr. 100 pr. måned pr. familie indtil betalingen modtages via PBS.

Unge elever på skolen
 • Skole
 • 1. Barn kr. 1355 (2022)
 • 2. Barn kr. 1105
 • 3. Barn. kr. 755
 • 4. Barn kr. 425
 • SFO
 • Kl. 0 – 1. kr. 950 (2022)
 • Kl. 2 kr. 650
 • kl. 3 kr. 350
 • Søskenderabat – Prisen på ældste barn sættes ned med kr. 475, kr. 325 eller kr. 175 alt efter om barnet går i 0-1, 2. eller 3. kl.

Lejrskoler

Hele skolen er normalt på lejrskole i 5 dage i august/september måned og egenbetalingen er kr. 650 pr. elev (2022).

7. klasse er i København i foråret. Egenbetalingen er kr. 1.650,00 (2023).

8-9. klasse er på en udlandstur i foråret. Egenbetalingen er kr. 2.500,00 (2023) pr. elev.

Egenbetalinger opkræves via skolepengeopkrævningen.

Herudover kan komme egenbetaling til udflugter osv.

Rykkergebyrer

Hvis I betaler for sent eller mangler at betale, så kom ind og snak med Pia på kontoret, så finder vi en løsning.

 1. Rykker – Gratis
 2. Rykker – kr. 100
 3. Rykker – kr. 100 (inkassovarsel)
 4. Rykker – kr. 100 (inkassobrev)