Om Rødding Friskole og Børnehave

Rødding Friskole blev oprettet i 1946 som en af de første friskoler i Sønderjylland. Initiativet kom fra en kreds af forældre, der gerne ville give deres børn mulighed for at gå i en Grundtvig-Koldsk friskole – et for dem attraktivt alternativ til folkeskolen.

Lige fra starten har friskolen ligget centralt placeret i Rødding. Det er gården “Klokkehøj”, der danner en hyggelig ramme om skolen. I begyndelsen havde skolen til huse i hovedbygningen, men efterhånden er hele gården blevet omdannet til friskole.

Rødding Friskole har i dag 16 lærere og omkring 175 elever fra Bh.kl. – 9.kl. Eleverne afslutter  deres skolegang på Rødding Friskole med at tage folkeskolens afgangsprøve. Til skolen hører en stor legeplads og en fodboldbane.

Rødding Friskole startede børnehave den 1.februar 2008. Børnehaven har plads til 34 børn og der er 6 engagerede medarbejdere tilknyttet.

Læs mere om skolens historie her.

Glade børn lærer bedst

Samarbejde, fantasi og viden er grundlæggende kvaliteter som efterspørges i vores samfund. Derfor stræber vi efter at arbejde med det hele menneske. Vi har elevevalueringer på de faglige mål ifht. folkeskoleloven og de sociale må ifht. folkeskoleloven og vores Grundtvig Koldske værdigrundlag.

Vi mener gode kompetencer indenfor de musisk/kreative fag udvikler børn, som er gode til at tænke nyt og få nye idéer. Vi vil bevare børnenes nysgerrighed og deres mod på at lære gennem hele livet ved at tale til såvel deres følelser og fantasi, som til deres forstand.

Vores undervisning skal være oplivende og personligt fortalt af fagligt dygtige lærere, der brænder for deres fag og for børnene.

Rødding Friskoles børnehave set udefra
Gårdpladsen

Relationer, Natur og Kultur

Hvert år tager på Lejrskole i starten af september og de store klasser er på tur til København og en storby i Europa. Herudover lægges der vægt på miljøskift i den daglige undervisning. Vi lægger vægt på, at børnene lærer den danske kultur og natur at kende, og at de ved, hvordan vores samfund er bygget op.

Vi er meget sammen med børnene også i andre situationer end undervisningen. Hermed bygger vi hele tiden gode relationer op med dem, som gør, at vi kan have et godt undervisningsmiljø uden at være “skrappe” lærere.

Mobning, konfliktløsning & sprog

Samtale, respekt for hinanden og vores forskellighed er bærende værdier på Rødding Friskole. Vi arbejder hele tiden i timerne og frikvartererne med at vejlede børnene i konfliktløsning. Ved at være voksne, der har en tydelig holdning og griber ind, når det er nødvendigt, viser  vi vej, når der situationer, der ikke kan løses eleverne i mellem.

Vi har “gode” store elever, der ved, hvordan man hjælper – også de mindre.I timerne accepterer vi ikke nedsættende kommentarer til hinanden.

Vi betragter det som en fornemopgave at give og modtage kritik og ros på en god måde.

Mere tid og plads til forskellighed

Vi er en lille skole med omkring 150 elever. Skolen er enkeltsporet. Der samarbejdes meget på tværs af årgange, så eleverne lærer at være sammen store og små såvel socialt, som i læringssituationer.