Ny elev

Hvordan bliver jeg elev?

Indskrivning til alle klasser på skolen kan finde sted hver dag i skoletiden telefonisk eller ved personlig henvendelse på kontoret.

Elever, der ønskes indskrevet, vil inden optagelse blive inviteret med deres forældre til en personlig samtale med skoleleder Jens Christiansen og evt. klasselæreren.

Samtalen indledes med en rundvisning af to af skolens elever og afsluttes med en samtale. Hvis der er plads i den klasse du skal går i kan du starte, når du ønsker det. Der er 14 dages prøvetid. Prøvetiden er gratis, hvis du ikke efter prøvetiden optages på skolen. Prøvetiden kan efter behov og aftale forlænges. Elever som starter på skolen ved et skoleårs start har forlænget prøvetid indtil efter lejrskolen i august/september.

Læs mere om skolens rammer i forhold til klassestørrelser her.

Børnehaveklassen

Der afholdes indskrivningsmøde i november måned. Børn der er tilmeldt friskolens børnehave er automatisk sikret plads i børnehaveklassen. De resterende pladser kan reserveres ved at kontakte skolen.

Venteliste

Hvis der ikke er plads i den klasse du gerne vil gå i, kan du komme på venteliste. Det koster et gebyr på kr. 500 at komme på venteliste. Gebyret tilbagebetales ikke. Det er skolelederen der beslutter hvem der evt. optages fra ventelisten. Søskende til elever på skolen eller børn i børnehaven har altid fortrinsret.

Pige der laeser

Klassestørrelser

Rødding Friskoles bestyrelse har vedtaget følgende maksimale størrelser på klasserne.

Der gives ikke mulighed for et højere elevtal end angivet som max. 

Hvis der opstår ledige pladser i en klasse, tildeles pladserne til de elever der står på vores venteliste.

Klassestørrelser
KlasseMax
Børnehaveklassen18
1. klasse18
2. klasse18
3. klasse20
4. klasse20
5. klasse20
6. klasse20
7. klasse20
8. klasse20
9. klasse20