Værdigrundlag for børnehaven

Vi har i Rødding Friskoles Børnehave udarbejdet følgende, som et supplement til Rødding Friskoles værdigrundlag.

Rødding Friskoles Børnehave er et sted hvor fællesskab, dialog, selvværd og udvikling er vigtige værdier.

Fællesskab er

 • Samhørighed imellem børn og forældre og ansatte i børnehaven.
 • At vi prioriterer samarbejdet imellem os og skolen, for at skabe en rød tråd igennem børnehaveliv og skoleliv.
 • At børnene lærer at acceptere hinandens forskelligheder.
 • At alle med berøring til vores børnehave og skole opbygger et ejerskab, som er drivkraften i fællesskabet.

Udvikling er

 • At vi hver dag møder børnene i børnehøjde og sørger for, at de trives og udvikler sig.
 • At personalet og børnehaven udvikler sig i takt med samfundet omkring sig.
 • At der bevidst tilrettelægges læringsmiljøer for børnene.

Læring er

 • At børnene bliver præsenteret for ny viden.
 • At børnene får tid til at fordybe sig.
 • At børnene møder udfordringer og krav.
 • At børnene guides i deres sociale læringsprocesser med hinanden.

Dialog er

 • Måden hvor vores holdninger og værdigrundlag udfordres.
 • Måden hvor vi kan reflektere over vores handlinger.
 • At vi dagligt prioriterer kontakt med forældrene omkring deres barns trivsel i børnehaven.
 • At vi lærer børnene at lytte og sætte ord på oplevelser og hverdagssituationer i dagligdagen.
 • At anerkende at man kan være uenig og dermed skabe plads til forskellighed.

Selvværd er

 • Det enkelte barns anerkendelse af den man er.
 • At vi hver dag lærer børnene at udvise ansvarlighed, både over for sig selv men også over for andre.
 • At vi giver børnene en oplevelse af at være betydningsfulde for dermed at styrke den enkeltes selvværd.
Smilende barn
2 piger udenfor