Forældreråd

Børnehaven er en privat institution og en del af Rødding Friskole.

Friskolens bestyrelse er den øverste myndighed og børnehaveforældre er valgbare til denne.

Forældrerådet for børnehaven vælges blandt børnehavens forældre og indstiller beslutninger til skolens bestyrelse.

Se referater fra tidligere forældrerådsmøder her.

Forældrerådet

  • Ida Jepsen
  • Josephina Elvensol
  • Katja Jørgensen
  • Michelle Thorsted
  • Bianca Simonsen
  • Charlotte Schmidt (børnehaveleder)
  • Lianne Sørensen og Kristina Arndal skiftes til at deltage som medarbejderrepræsentant
Barn der leger