Karakterer

Rødding Friskole har elever til folkeskolens afgangsprøve.

Lov om gennemsigtighed og åbenhed foreskriver, at det for grundskoler skal sikres, at de givne karakterer på skolen er oplyst til borgere på en let tilgængelig måde på skolens hjemmeside.

Børne- og Undervisningsministeriet uddannelsesstatistik, Rødding Friskole

Fællesbillede fra 2014