Kommende arrangementer

Aktiviteter i gårdspladsen
publikum
Børn der spiller musik

Skoleårets arrangementer

I løbet af et skoleår er der mange arrangementer på skolen.

Generalforsamling

Rødding Friskole er forældrenes skole, så et af skolens vigtigste møder er den årlige generalforsamling som afholdes i foråret. Husk kaffekurv.

Skolestart

1. skoledag mødes alle elever og alle forældre, der har mulighed, ved flagstanden kl. 9.00. Her starter skoleåret med velkomst, morgensang og flaghejsning. Når eleverne går i klasserne mødes forældrene til kaffe og informationer. Herefter støder børnene til.

Fællesspisning

For at styrke fællesskabet – også på tværs af teams – mødes vi 1-2 gange om året til fællesspisning. Alle skolens familier mødes med medbragt mad til dem store fælles buffet. Man medbringer selv bestik, service og drikkevarer. Når vi har spist går børnene ud og leger med hinanden, mens der er informationsmøde for forældrene. Disse møder holdes korte, så man kan komme hjem i god tid til at få de mindste lagt i seng.

Lejrskole

I starten af hvert skoleår tager hele skolen samlet afsted på lejrskole mandag til fredag. Formålet er at ryste klasserne sammen og få fællesskabet godt i gang til endnu et skoleår. Der afholdes informationsmøde til første fællesspisning.

Sociale klassearrangementer

Hver klasse vælger et forældreråd, som bl.a. er initiativtager omkring sociale arrangementer i klassen. Der planlægges typisk 2 arrangementer i løbet af året, som har til formål at styrke fællesskabet for klassen og forældre.

Julecafé

Lørdagen før første søndag i advent holder vi skolens julecafé, med hygge, boder, tombola, juleteater og sang. Dagen er en skoledag og eleverne har mødepligt. Hvert klasses forældreråd er ansvarlig for at koordinere teamets opgaver til julecaféen.

Ladefestival

I slutningen af maj holder vi en Ladefestival, hvor børnehaven og alle skolens klasser på skift optræder, der er børnloppemarked, forskellige aktiviteter og café. Børnehavens forældreråd afholder årets store bagekonkurrence. Dagen er en skoledag og eleverne har mødepligt.

Arbejdslørdage

2 gange årligt samles hele skolen til arbejdslørdag. På disse dage vedligeholder vi skolen. Der bliver malet, hamret og bygget m.m. Hver gang er der et hold som sørger for fælles frokost. Disse to lørdage er skoledage med mødepligt for eleverne.

Fastelavn

Efter en almindelig morgen til 10-pausen klæder alle elever og lærer sig ud og mødes til fastelavnsfest med tøndeslagning osv.

Rejseuge

I april er der en “rejseuge” for de store. 8-9. klasse tager til udlandet og 7. klasse tager til København.

Sidste skoledag

Om formiddagen hygger vi os i klasserne. Lærerne spiller fodboldkamp mod afgangseleverne. Der er fælles samling og ferieknus inden vi slutter dagen af med vandkamp. Om eftermiddagen er der forældrekaffe i gården for alle forældre og børn. Om aftenen er der afslutningsfest for især de ældste klassers familier, hvor vi mødes og samler op på alle de gode oplevelser vi har delt. Vi tager afsked med afgangseleverne og lærerne underholder. Alle familier medbringer kage til det store fælles kagebord.