Værdigrundlag

Rødding Friskole er en Grundtvig Koldsk friskole, hvor trivsel, samtale og skolen for livet er i centrum. Vi prioriterer det forpligtigende fællesskab, der fremmer den enkeltes ansvarlighed og samarbejdsevne. Initiativ, faglighed og personlig engagement er for os vigtige elementer til udvikling af elever og medarbejdere.

Trivsel er:

 • At man føler sig tryg og værdsat
 • At børn og forældre føler sig velkomne og godt tilpas
 • At hverdagen fungerer og er udfordrende socialt og fagligt

Samtale er:

 • At vise gensidig respekt og interesse for hinandens synspunkter
 • At der er en tillidsfuld og åben dialog mellem skole og hjem
 • At lytte og argumentere for synspunkter og handlinger også selv om man er uenig

Skolen for livet er:

 • En skole, der udvikler børnene menneskeligt og fagligt, så de er klar til livet og samfundet
 • At blive bevidst om og arbejde med egne styrker og svagheder i det forpligtigende samarbejde
 • At blive parat til at deltage i forandringerne og udfordringerne i det moderne samfund

Ansvarlighed og samarbejdsevne:

 • At kunne bestemme inden for de givne rammer
 • At handle under hensyntagen til andre og sine omgivelser
 • At forvalte den frihed og tillid man møder
 • At modtage råd, vejledning, ros og kritik på en god måde
 • At vedgå sine valg

Initiativ er:

 • Viljen til at ville skaber evnen til at kunne
 • At turde være aktiv, deltagende og igangsættende
 • At omsætte idé til handling

Faglighed er:

 • At dygtiggøre sig såvel bogligt, kreativt som motorisk
 • At følge de fastlagte mål for fagene
 • At bevare lysten til at fordybe sig og lære
 • At udvikle egenskaber til egen læring

Fællesskab er:

 • Samhørighed mellem elever, forældre og ansatte på Rødding Friskole
 • At ville hinandens selskab
 • At respektere og interessere sig for hinanden
 • At udvikle interesse for samfundet, miljøet og verden

Rødding Friskole er en Grundtvig Koldsk friskole, hvor trivsel, samtale og skolen for livet er i centrum. Vi prioriterer det forpligtigende fællesskab, der fremmer den enkeltes ansvarlighed og samarbejdsevne. Initiativ, faglighed og personlig engagement er for os vigtige elementer til udvikling af elever og medarbejdere.

Barn der laver kolbøtte