Støtteforeningen Rødding Friskole & Børnehave

Støtteforeningen Rødding Friskole & Børnehave er en selvstændig forening, etableret af forældrene selv.

Formålet er at yde støtte og opbakning til specielle aktiviteter eller ekstraordinære indkøb, der kan gøre hverdagen for børnene mere sjov, lærerig eller spændende.

Hvordan bliver man medlem?
Forældre til børn i Rødding Friskole & Børnehave er automatisk medlem af foreningen. Alle som ønsker at bakke op om det gode børneliv, der bliver skabt i og omkring Rødding Friskole & Børnehave, kan være medlemmer af Støtteforeningen. Herunder også lokale borgere, bedsteforældre m.v. Hvis du ønsker at blive medlem, kan du kontakte Støtteforeningen på [email protected]. Du kan også følge med i foreningens arbejde på Facebook, søg på: Støtteforeningen Rødding Friskole og Børnehave

Hvordan støtter jeg?
Man kan støtte både ved årlig kontingentbetaling eller ved betaling i forbindelse med Støtteforeningens aktiviteter. Det er helt frivilligt, om forældrene  til børn i Rødding Friskole & Børnehave vil indbetale kontingent til Støtteforeningen, men kontingentbetalingen har naturligvis stor betydning for, hvor meget hjælp vi kan bidrage med.

Har du lyst til at betale kontingent for 2022, er du meget velkommen til at indbetale et beløb til foreningen. Kontingentet er fastsat til 150 kr. om året (kontigentperioden løber fra 1. februar- 31. januar), men man kan selvfølgelig bidrage med mere, hvis man ønsker det. Husk at påskrive fulde navn ved overførsel. Mange tak. Du kan se konto nr. eller MobilePay nr. nederst.

Alle som ønsker at bakke op om det gode børneliv, der bliver skabt i og omkring Rødding Friskole & Børnehave, kan være medlemmer af støtteforeningen. Herunder også lokale borgere, bedsteforældre m.v.

Forældre til børn i Rødding Friskole & Børnehave er automatisk medlem af foreningen. Det er frivilligt om forældrene vil indbetale penge til støtteforeningen, men kontingentindbetalingen har naturligvis stor betydning for, hvor meget hjælp vi kan bidrage med.

Kontakt: [email protected]

Betalingsoplysninger:

Konto nr. 9740 0005868513

Mobilepay 474907

(Noter gerne navn og mailadresse i kommentarfeltet ved kontingentbetaling)

Læs støtteforeningens julehilsen 2023 her:

Støtteforeningens julehilsen 2023

Bestyrelsens medlemmer

  • Christina Bækgård Østbjerg – Formand
  • Signe Horstmann – Næstformand
  • Maria Prinds – Kasserer
  • Randi Philipp
  • Morten Wind Hansen
  • Heidi Nielsen

Kontakt: [email protected]

Sponsorløb afviklet den 2. april

Vi har i Støtteforeningen Rødding Friskole og Børnehave allerede afviklet vores første arrangement: Et sponsorløb!

Formålet med løbet var at samle penge ind blandt forældre, bedsteforældre, forretninger og virksomheder. Pengene skal bruges til at realisere et stort ønske fra skolen selv:  Et motorik- og aktivitetsområde. (Billederne er til inspiration og ikke det endelige resultat).

Regnskab sponsorløb

Regnskabserklæring sponsorløb

Revisorerklæring sponsorløb

Motorikområde