Gårdpladsen

Fripladstilskud skole 2024-2025

Tilskud til betaling af skolepenge – Ansøgning om fripladstilskud

I starten af hvert skoleår er det muligt at søge friskolernes fripladstilskud. Tilskuddet er et statstilskud til nedbringelse af forældrebetalingen. Kriterierne for tildeling fastsættes af Fordelingssekretariatet. Tilskuddet tildeles ud fra forældrenes økonomiske forhold. Vi opfordre til, at alle som opfylder indtægtskriterierne søger.

Nedenfor kan ses og downloades oversigt over indtægtsgrænser samt ansøgningsskemaer. Bemærk der skal bruges ét ansøgningsskema, hvis eleven går i 0-3. kl. (det som hedder Skolepenge og SFO) og ét andet skema, hvis eleven går i 4-9. kl. (det som hedder Skolepenge).

Har man ikke mulighed for at printe, så kom omkring kontoret og hen et eksemplar.

Udfyldt og underskrevne ansøgningsskemaer skal være kontoret i hænde senest 2. september (mandagen efter lejrskole).

De familier som opnår tilskud, får direkte besked fra kontoret lige efter nytår og tilskuddet udbetales ved modregning i skolepengeopkrævningen fra marts – juni 2025.