diverse-blomst

Sundhedsplejens servicetilbud på skolerne

Sundhedsplejens vision er at fremme sundhed og trivsel hos børn, unge og deres familier. Målet er:  At yde en generel sundhedsfremmende og sygdomsforebyggende indsats Elever i 0.kl., 5.kl. og 8.kl. tilbydes en sundhedssamtale:                  Sundhedssamtalen tager udgangspunkt i besvarelsen af spørgeskema fra Børneungeliv.dk (eller tilsvarende), og er en samtale om barnets/den unges sundhed, trivsel og udvikling, […]

Gårdpladsen

Fripladstilskud skole 2024-2025

Tilskud til betaling af skolepenge – Ansøgning om fripladstilskud I starten af hvert skoleår er det muligt at søge friskolernes fripladstilskud. Tilskuddet er et statstilskud til nedbringelse af forældrebetalingen. Kriterierne for tildeling fastsættes af Fordelingssekretariatet. Tilskuddet tildeles ud fra forældrenes økonomiske forhold. Vi opfordre til, at alle som opfylder indtægtskriterierne søger. Nedenfor kan ses og […]

Skolemad 2024-2025

Det er muligt at bestille skolemad om fredagen i Rødding Centret. Skal bestilles senest på dagen kl. 7.30. Bestilling foregår på kanpla.dk eller igennem appen “Kanpla” som findes i både App Store og Google Play.  Bestilling er supernem og enkel for dig og dit barn, og er et godt supplement til madpakken.  Tilmeldingen foregår enten […]