diverse-blomst

Stort dialog-forældremøde

Bestyrelsen inviterer til et stort forældremøde for alle forældre på skolen og i børnehaven, som foregår tirsdag den 8. november kl. 19-21.

I bestyrelsen har vi arbejdet længe med at opdatere skolens vedtægter, og vi er nu så langt, at vi har et færdigt forslag. Som annonceret på forårets generalforsamling vil vi gerne indkalde alle interesserede til en aften, hvor alle kan spørge til og diskutere vores forslag.

Skolens vedtægter er det formelle grundlag for at lave friskole og børnehave; de bliver typisk stående uændret i mange år og regulerer f.eks. hvem, der må sidde i bestyrelsen, hvem der kan stemme til generalforsamlingen og mange andre spørgsmål, som sjældent er til diskussion, men som skal være i orden, hvis der opstår tvivl.

Denne aften skal vi hverken godkende eller forkaste forslaget (det skal ske på generalforsamlingen), men sammen diskutere vedtægterne så alle synspunkter og indvendinger kan blive hørt.

Bestyrelsens forslag til reviderede vedtægter kan findes på hjemmesiden: https://roeddingfriskole.dk/wp-content/uploads/2022/04/Forslag-til-nye-vedtaegter-generalforsamling.pdf

Til mødet vil vi også høre om skolens og børnehavens planer med de huse, vi har købt og revet ned. Jens (skoleleder) vil vise tegninger og forklare om idéer, økonomi og tidsplan.

Tag kaffekurv med.

Scheduled Arrangementer