diverse-blomst

Ordinær generalforsamling i Støtteforeningen

Indkaldelse til generalforsamling

for Støtteforeningen – Rødding Friskole og Børnehave

8. marts 2023, kl. 19.30

Laden, Rødding Friskole og Børnehave

Kære forældre og andre interesserede.

Støtteforeningen for Rødding Friskole og Børnehave har nu snart eksisteret i 1 år og det betyder at det er tid til generalforsamling. Vi håber at rigtig mange af jer kunne have lyst til at deltage og at nogle af jer også kunne have lyst til at stille op til bestyrelsen.

tag kaffekurven under armen, mød op i laden og hør om tankerne bag støtteforeningen, foreningens arbejde det sidste år og ikke mindst tanker og ideer for fremtiden.

Husk Støtteforeningen er for alle, så tag gerne evt. andre interesserede under armen.

Har du spørgsmål, så er du velkommen til at kontakte bestyrelsen. 

Venlig hilsen støtteforeningens bestyrelse

Christina Østbjerg, Morten Wind, Karen Brønk Jessen,

Signe Horstmann, Maria Prinds og Randi Philipp

Dagsorden

  1. Valg af dirigent
  • Valg af referent
  • Bestyrelsens beretning v/Formand Christina Østbjerg
  • Gennemgang af regnskab
  • Valg af revisor
  • Valg af bestyrelsesmedlemmer

Alle medlemmer af støtteforeningen over 18 år er valgbare.

 Bestyrelsen består af 3 eller 5 medlemmer og op til 2 suppleanter. Man vælges for 1 år.

  • Eventuelt andet
Scheduled Arrangementer