Indkaldelse til ordinær generalforsamling

Onsdag 26. april 2023 kl. 19.00 på Rødding Friskole

DAGSORDEN:

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af protokolfører
 3. Valg af stemmetællere
 4. Bestyrelse og skoleleder aflægger beretning
 5. Børnehaveleder aflægger beretning
 6. Orientering om det reviderede regnskab for 2022 og budget for 2023
 7. Orientering om beretning fra Tilsynsførende
 8. Forældrenes valg af bestyrelsesmedlemmer
 9. Skolekredsens valg af bestyrelsesmedlemmer
 10. Forældrenes valg af suppleanter
 11. Skolekredsens valg af suppleanter
 12. Forældrenes valg af repræsentanter til børnehavens forældreråd.
 13. Indkomne forslag – Nyt vedtægtsforslag 
 14. Evt.

Mød op og få indflydelse på dit barns skole!

Husk kaffekurv. 

OBS:

Forældre til børn i børnehaven og storegruppen (der ikke har børn i skolen endnu) skal være indmeldt i vores skolekreds, for at kunne stille op og stemme til skolekredsens valg til bestyrelsen.

Tryk her for indmeldelsesblanket til Skolekredsen.

Scheduled Arrangementer