diverse-blomst

Vigtigt nyt – Skolekreds

I forbindelse med arbejdet med vores vedtægter, er vi blevet opmærksomme på, at børnehavens og storegruppens forældre (som endnu ikke har børn i skolen) ikke er valgbare og stemmeberettiget til skolens bestyrelse. Hvis man, som forældre i børnehaven eller storegruppen, ønsker at stille op og/eller stemme til generalforsamlingen, skal man inden generalforsamlingen være indmeldt i skolekredsen. Medlemskab koster kr. 50 pr. år, og man skal betale (mobilepay 82677) og udfylde en indmeldelsesblanket for at blive medlem. Som medlem af skolekredsen, er man valgbar til og har stemmeret til de pladser der besættes af skolekredsen.

FAKTA:

Rødding Friskoles vedtægter (både de nuværende og det nye forslag) har opdelinger af forældre.

Forældrekredsen – for at være medlem her, skal man være forældre med forældremyndighed for børn i skolen. Begge forældremyndighedsindehavere har stemmeret.

Skolekredsen – Alle i forældrekredsen er automatisk også medlem af skolekredsen.  Andre medlemmer skal indmeldes og betale kontingent kr. 50 pr. år. F.eks. forældre til børn i børnehaven og storegruppen (som ikke er forældre til børn i skolen) og andre med interesse for skolen. Medlemskabet er personligt og man har én stemme pr. medlem. Alle medlemmer skal godkendes af skolens bestyrelse.

Skolens bestyrelse består af 3 medlemmer af forældrekredsen og 2 medlemmer af skolekredsen. Der vælges én suppleant til begge kredse.

Klik nedenfor på linket for at downloade ansøgningsblanket:

https://roeddingfriskole.dk/wp-content/uploads/2023/03/Ansoegningsblanket-skolekreds-2023.pdf