Gårdspladsen

Tilskud til betaling af skolepenge – Ansøgning om fripladstilskud

Så er det igen tid til at søge friskolernes fripladstilskud. Tilskuddet er et statstilskud til nedbringelse af
forældrebetalingen. Kriterierne for tildeling fastsættes af Fordelingssekretariatet. Tilskuddet tildeles ud fra
forældrenes økonomiske forhold. Vi opfordre til, at alle som opfylder indtægtskriterierne søger. Print
ansøgningsskema samt fordelingsnøgle med indtægtsgrundlag eller kom ind til Anne-Marie på kontoret og hent et eksemplar.

  1. – 3. klasse skal bruge det ansøgningsskema som hedder skole og SFO.
  2. – 9. kl. skal bruge det ansøgningsskema som hedder skole.
    De familier som opnår tilskud får direkte besked fra kontoret lige efter nytår og tilskuddet udbetales ved
    modregning i skolepengeopkrævning fra marts – juni 2024.
    FRIST!! Udfyldte ansøgninger skal afleveres på kontoret senest fredag den 1. september.
from to
Scheduled Nyheder