Samtykke til Covid-19 test

Print samtykkeerklæring. Afleveres udfyldt og underskrevet til enten klasselæreren eller kontoret. Det er ok at maile den.

Samtykkeerklæring: https://roeddingfriskole.dk/wp-content/uploads/2021/03/Samtykkeerklaering-Covid-19-test-pdf.pdf