skolen

Info om retningslinjer Covid-19

Ajourført og gældende pr. 13. oktober 2021

De generelle smitteforebyggende råd fra Sundhedsstyrelsen er:

 • Bliv vaccineret 
 • Bliv hjemme og bliv testet, hvis du får symptomer
 • Hold afstand 
 • Luft ud og skab gennemtræk 
 • Vask dine hænder tit eller brug håndsprit 
 • Gør rent, særligt overflader som mange rører ved

 Hvad skal der gøres ved mistanke om smitte med Covid-19 skal man:

 • Personer med symptomer på COVID-19 skal hurtigst muligt gå i selvisolation og blive testet med PCR-test. 
 • Personer med symptomer holdes adskilt fra de øvrige børn/elever og medarbejdere, indtil de kan hentes/hjemsendes.
 • Personer, der er testet positiv med antigentest (kviktest) skal selvisoleres og få foretaget en opfølgende PCR-test.
 • Selvisolationen kan ophøre ved negativt svar på PCR test. 
 • Ved negativ PCR-test kan mistanken ophæves, og man må komme i børnehave/skole igen, hvis man er rask.

 Hvornår er man nær kontakt til en smittet:

 • Ved smittetilfælde i en klasse er alle elever i klassen nære kontakter. Ved smittetilfælde i børnehaven er alle børn i børnehaven nære kontakter.
 • Der foretages yderligere en konkret vurdering af den enkelte kontakt mellem den smittede person og andre mulige nære kontakter uden for børnehaven/klassen, f.eks. skolevennen, ved leg på tværs i frikvarter og i SFO, samt ved undervisning på tværs af klasser.

 Hvad skal man gøre hvis man er nær kontakt:

 • Hvis man får at vide, at man er nær kontakt mens man er i børnehave eller skole, må man gerne blive i børnehaven/skolen til dagen i børnehaven/skolen er slut.
 • Herefter anbefales det, at personer som ikke er færdigvaccineret og som ikke tidligere har været smittet med Covid-19 (inden for de sidste 12 måneder) får foretaget en test hurtigst muligt. Der er ok, at denne test er en kvik-test. Det anbefales, at man ikke møder ind igen i børnehaven og skolen før man har negativt svar på denne test.
 • På dag 4 og dag 6 efter sidste kontakt til den smittede anbefales det, at de nære kontakter PCR-testes. Man må gerne møde ind i børnehave/skole i løbet af denne testperiode.  
 • Hvis forældre vælger ikke at lade deres barn teste anbefales det, at barnet holdes hjemme i 7 dage fra sidste kontakt til den smittede.
 • Det anbefales at kontakt og samvær med andre end husstanden, uden for skolen og børnehaven begrænses mest muligt, indtil alle test er gennemført (eller indtil de 7 dage er gået, såfremt man vælger ikke at teste).
 • Hvis et barn er nær kontakt til en smittet person i husstanden anbefales det, at barnet bliver hjemme til der er negativt svar på den sidste test. Dette gælder dog ikke, hvis barnet er færdigvaccineret eller tidligere smittet inden for de sidste 12 måneder.

 Opfordring til løbende test

 • Der opfordres til, at elever fra 9 år testes forebyggende én gang om ugen, medmindre de er færdigvaccineret (man er færdigvaccineret 14 dage efter det andet stik) eller har været smittet med Covid-19 inden for de sidste 12 måneder.
 • Fra den 1. oktober 2021 kommer kommunen på skolen én gang om ugen – det er om mandagen – og tester.
 • Husk samtykkeerklæring til test af elever under 15 år findes på vores hjemmeside: https://roeddingfriskole.dk/samtykke-til-covid-19-test/