Generalforsamling

Der indkaldes hermed til den årlige generalforsamling:

Indkaldelse til

ORDINÆR

GENERALFORSAMLING

Rødding Friskole & Børnehave

Tirsdag 28. april 2020 kl. 19.00 på Rødding Friskole

DAGSORDEN:

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af protokolfører
 3. Valg af stemmetællere
 4. Bestyrelse og skoleleder aflægger beretning
 5. Børnehaveleder aflægger beretning
 6. Orientering om det reviderede regnskab for 2019 og budget for 2020
 7. Orientering om beretning fra Tilsynsførende
 8. Valg af tilsynsførende
 9. Forældrenes valg af bestyrelsesmedlemmer
 10. Skolekredsens valg af bestyrelsesmedlemmer
 11. Forældrenes valg af suppleanter
 12. Skolekredsens valg af suppleanter
 13. Forældrenes valg af repræsentanter til børnehavens forældreråd.
 14. Indkomne forslag
 15. Evt.

Mød op og få indflydelse på dit barns skole!

Husk kaffekurv.

Scheduled Arrangementer