Rødding Friskoles børnehave set udefra

Genåbning – info og restriktioner

Så kommer tiden endelig, hvor vi igen må byde velkommen til alle elever til fysisk fremmøde på friskolen alle skoledage. 

Skemaerne for klasserne er udleveret af klasselærerne og kan findes på vores hjemmeside: https://roeddingfriskole.dk/skole-hjem/skemaer/

Vi håber, at det er den sidste skemaændring her før sommerferien. Vi har i skemaet fokuseret på, at 0.-6. klasse får én “ude-dag” om ugen, hvor der er to lærere på klassen. 7.-9. klasse trænger til at være sammen med de faglærere, som normalt har klassen. Vi har stadigvæk virtuel fællestime om tirsdagen kl. 9.40 og så slutter vi skoleugen af sammen om fredagen med virtuel fællestime kl. 12.00-12.30. 

TEST

Myndighederne og skolen anbefaler på det kraftigste, at børn som er fyldt 12 år testes 2 gange om ugen.  

Vejen Kommune stiller et test-team til rådighed to gange om ugen på skolen. De er på friskolen mandag morgen og torsdag morgen. Det er kun børn som er fyldt 12 år, der kan blive testet på skolen. 

ALLE skal medbringe deres sundhedskort for at blive testet. 

Derudover skal børn børn mellem 12-14 år have samtykke fra forældrene for at blive testet på skolen. Samtykkeerklæringen kan hentes her: https://roeddingfriskole.dk/samtykke-til-covid-19-test/

Samtykkeerklæringen printes ud, udfyldes og underskrives af én forældre. Herefter skal den afleveres til klasselæreren eller på kontoret. Der er ikke cpr.nr. på erklæringen, så den må gerne mailes. Først når erklæringen er afleveret må man komme på test-listen (hvis man er mellem 12-14 år). 

Test-teamet anvender hurtig-test som podes i næsen (2-4 cm). Hvis man testes positiv bliver forældrene kontaktet af test-teamet og man skal kontakte skolen hurtigst muligt. Herefter skal man med det samme til en opfølgende PCR-test for at validere resultatet af hurtig-testen. Ved positiv hurtig-test er det kun den elev med en positiv test som sendes hjem. Først ved en efterfølgende positiv PCR test vil resten af klassen blive sendt hjem til fjernundervisning og test som nære kontakter. 

Man kan se testresultaterne på sundhed.dk. 

Sundhedsministeren og undervisningsministeren har gjort det helt klart at der er tale om en genåbning med begrænsninger. De vigtigste begrænsninger er:

  1. Send ikke syge børn i skole. Selv svage symptomer med ondt i halsen/feber/hoste kan være symptomer på corona hos børn. 
  2. Vi opfordrer til, at alle overholder myndighedernes generelle retningslinjer, herunder også retningslinjerne om test. 
  3. Forældre skal bære mundbind indendørs på skolen.
  4. Både elever og forældre skal spritte deres hænder af ved ankomst til skolen.
  5. Øget fokus på hygiejne og håndvask.
  6. Undervisning er nødundervisning frem til sommerferien.

Redigeret 5. maj 2021