Pynt på vinduerne

8. februar, genåbning 0. – 4. klasse, info og restriktioner

Rødding Friskole åbner for elever fra 0.-4. klasse samt SFO mandag den 8. februar og vi glæder os til at byde de mindste elever velkommen igen.

Sundhedsministeren og undervisningsministeren har gjort det helt klart at der er tale om en genåbning med begrænsninger. De vigtigste begrænsninger er:

  • Alle undervisningsaktiviteter skal foregå i klasser
  • Forældre skal bære mundbind på indendørs på skolen.
  • Undervisning er nødundervisning frem til sommerferien.
  • Både elever og forældre skal spritte deres hænder af ved ankomst til skolen. 
  • Øget fokus på hygiejne og håndvask.

Da vi er ved at lægge nyt tag på Loen så flytter vi 2. og 3. klasse ud af deres klasselokaler. 2. klasse rykker ned  i Laden (Lokalet i stueplan). 3. klasse rykker over i Aftægten, hvor de også var under sidste genåbning. 4. klasse skal være i Hønsehuset.

Om morgenen vil der være lærere i 0.-3. klasse fra kl. 7.45. Man skal derfor ikke aflevere børn i SFO hvis man kommer mellem 7.45 og 8.15. Der vil være lister ved klasserne så man kan skrive hvornår man henter børnene igen. 4. klasse møder ind i klassen som de plejer.

I lighed med sidste genåbning vil skemaet være tilrettelagt således, at forholdsvis få lærere er tilknyttet hver klasse. Det gør også at hver klasse tilrettelægger timer fra uge til uge inden for rammerne af den mødetid der er. Ligeledes har vi dobbeltlærer på i mange timer, så vi kan tage os godt af alle og sikre god trivsel efter den lange tid hjemme. 

Skemaerne får I på fredagshilsen i morgen. I kan se administrations-udgaven på vores hjemmeside. Men bemærk at lærerne har frihed til at bytte rundt på fag. I kan bruge den til at se hvornår skoledagen slutter.

Vi har stadig fuldt fokus på jer, der sidder hjemme. Det er en udfordrende tid og en del har henvendt sig omkring at “skærmtiden” har været for voldsom. Da perioden er forlænget har vi derfor lavet nye skemaer til fjernundervisning, hvor skærmtiden er blevet lidt mindre. Lærerne har ligeledes fokus på at afholde trivselssamtale og planlægge aktiviteter, som også kan give trivsel socialt. Vi savner jer og glæder os til den dag I også kan komme i skole.

Vi har de seneste uger haft fællestime via Youtube tirsdag og torsdag kl. 9.40. Det fortsætter vi med og jeg håber, at mange af jer stadig vil følge os.

SFO

Vi glæder os alle til, at der igen er liv og glade dage i SFO.

Der er ikke udmeldt nye skærpede retningslinjer for vores SFO og derfor vil eleverne ikke skulle være opdelt klassevis når de opholder sig i SFO’en.

Vi åbner igen med normal åbningstid.

Mandag – torsdag 6.30 – 17.00 Fredag 6.30 – 16.00.

Hvis man har brug for morgen SFO kan man møde ind i Stuehuset fra kl. 6.30 hvorfra vi sørger for at sende eleverne ud i deres klasser, så de er klar til skole kl. 8.15.

I tidsrummet fra 7.45 – 8.15 vil der være opsyn i klasserne og de elever der møder ind på skolen i det tidsrum skal derfor gå direkte til deres klasse.

Om eftermiddagen afhentes børnene på legepladsen ved de 2 røde hytter eller i Stuehuset.

Forældre skal bære mundbind hvis de opholder sig indenfor.

Både forældre og børn skal spritte deres hænder ved ankomst til SFO

Vi har ikke brug for, at I fra- eller tilmelder jer forud for genåbningen. Det er fint, hvis I giver en tilbagemelding om afhentningstidspunkt når I afleverer som hidtil. – Eller at Jeres barn selv kan give besked.

Børnehave.

Vi glæder os meget til, at der igen er mere liv på skolen, når de mindste klasser kommer tilbage på mandag.

Fra på mandag opfordrer vi derfor ikke længere til, at man kan lade sit barn blive hjemme.

Vi har derfor åbent som normalt og har ikke brug for tilmelding forud for næste uge.

I skal som forældre bære mundbind hvis I afleverer eller henter jeres barn indenfor.

Udenfor er det ikke nødvendigt.

Vi minder dernæst om, at I alle SKAL spritte Jeres hænder ved ankomst – uanset om vi er ude eller inde.